Haberler
TORBA YASAYLA MAHKUMLARA "AÇIK CEZA EVİNE GEÇME ve KOŞULLU SALIVERİLME" KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLDİ.. - 30.7.2012

6352 sayılı torba yasa ile yasalaşan 3. Yargı Paketi ile koşullu salıverilme ve  kapalı cezaevlerinden açık cezaevine geçme koşulları mahkumlar lehine yumuşatıldı.

Yasanın Geçici 3. maddesinin 2. fıkrası:

"Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hariç olmak üzere;

a) Kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanların,

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm olanların,

c) Adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların, cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir. Bu fıkra hükümleri 3l/l2/2017 tarihine kadar uygulanır.." hükmünü içermektedir.

Bu düzenleme kapsamında;

a)Kasıtla işlenen suçlarda toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,

b)Taksirli suçlarda toplam 5 yıl veya daha az cezaya mahkum olanlar,

c)Adli para cezasından ötürü "tazkyik hapsi nedeniyle" ceza evlerinde bulunanlar, cezalarını doğrudan açık cezaevlerinde çekeceklerdir.

İSTİSNA

Terör suçlarından ve örgütlü suçlardan mahkum olanlar ile cinsel dokunalmazlığa karşı işlenen suçlardan mahküm olanlar cezalarının tutarına bakılmaksızın cezalarını kapalı cezaevlerinde çekeceklerdir.

Ancak;Terör suçundan mahkum olanlar ile örgüt faaliyetlerinden ve cinsel dokunalmızlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar cezalarının toplam tutarı ne kadar olursa olsun bu düzenlemeden yararlanamayacaklardır.

Kısaıcası; bu istisna dışında kalan ve kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az cezaya mahkum olanlar ve adli para cezası hapse çevrilenler 31//12/2017 tarihine kadar cezalarını doğrudan açık cezaevlerinde çekeceklerdir

 

CEZALARININ İNFAZ SÜRESİ BİR YILDAN AZ KALANLARA DENETİMLİ SERBESTLİK KOLAYLIĞI GETİRİLDİ..

Yasanın Geçici 2.Maddesinin 3. fıkrası;

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine bir yıldan az süre kalan ve açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi hallî hükümlülerin talepleri hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilir.." HÜKMÜNÜ İCERMEKTEDİR..

BÖYLECE; Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle koşullu salıverilmesine BİR YILDAN AZ SÜRE KALAN ve HALEN açık ceza infaz kurumunda bulunan iyi halli hükümlülerin, talepleri halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle, infazına karar verilebilecektir.

 

MAHKUMİYETLER VE KOŞULLU SALIVERİLMELER İLE İLGİLİDİĞER DÜZENLEMELER..

Mahkumiyet hükmünün infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkumiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğmayacak. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihtin itibaren 3 yıl içinde yeni bir suç işlemesi halinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olunduğu takdirde, ertelenen mahkumiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar, kişi üzerinde doğacak ve ceza infaz olunacak.

KAMU DAVASININ AÇILMASI VEYA KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK..

Kamu davasının açılmasının veya kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilen kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde yeni bir suç işlememesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilecek.

Mahkumiyet hükmü, infazı ertelenen kişi hakkında bu mahkumiyete bağlı olarak herhangi bir hak yoksunluğu doğurmayacak. Ancak bu kişinin, erteleme kararının verildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde yeni bir suç işlemesi halinde, bu suçtan dolayı kesinleşmiş hükümle cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen mahkumiyet hükmüne bağlı hukuki sonuçlar, kişi üzerinde doğacak ve ceza infaz olacak.