Makaleler
TÜRK CEZA KANUNUNDA TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR HANGİLERİDİR?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yer Alan Takibi Şikayete Bağlı Suçlar:

1.TCK Madde 86/2

Kasten Yaralama suçunda daha az cezayı gerektiren hal:

-Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olması hali


2.TCK Madde 89/5

Taksirli Yaralama (Bilinçli Taksir hali hariç)


3.TCK Madde 102

Cinsel Saldırı


4.TCK Madde 104/1

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki


5.TCK Madde 105

Cinsel Taciz


6.TCK Madde 106/2. cümle

Malvarlığına Yönelik Tehdit


7.TCK Madde 116/1

Konut Dokunulmazlığının İhlali


8.TCK Madde 117/1

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali

9.TCK Madde 123

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

10.TCK Madde 125-131

Hakaret (Kamu Görevlisine Görevinden Ötürü İşlenen Hariç)

11.TCK Madde 139

Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Veri Yok Etmeme Hariç)

12.
TCK Madde 144

Hırsızlık Suçunda daha az cezayı gerektiren haller

-Paydaş ve elbirliği ile malik olunan mal üzerinde hırsızlık

-Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla hırsızlık


13.TCK Madde 146

Kullanma Hırsızlığı


14.TCK Madde 151

Mala Zarar Verme


15.TCK Madde 155

Güveni Kötüye Kullanma


16.TCK Madde 156

Bedelsiz Senedi Kullanma


17.TCK Madde 159

Dolandırıcılık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller:

-Hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacıyla suç işlenmesi


18.TCK Madde 160

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf


19.TCK Madde 167/2

Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep


20.TCK Madde 209/1

Açığa Atılan İmzanın Kötüye Kullanılması

21.TCK Madde 233/1

Aile Hukukunda Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali


22.TCK Madde 239/1-2

Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması


23.TCK Madde 342/2

Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçu