KATEGORİLER
KONU ARAMA

ZİYARETÇİ SAYISI
  • IP Adresi: 18.209.104.7
  • Bugün Tekil: 333
  • Toplam Tekil: 1231106
  • Toplam Çoğul: 8044732
BİLGİ BANKASI

Sayfanın sol tarafında yer alan "Kategoriler" üst başlığının altında bulunan çeşitli "Alt Başlıklara" tık'lamak suretiyle aradığınız konulara ilişkin bilgilere, örnek dilekçelere, Yargı Kararlarına ve açıklamalara kısıtlı da olsa ulaşabileceğinizi umuyor, bu sayfada halen yer almayan, ancak yer almasını istediğiniz konularla ilgili her türlü istekleriniz için bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz..

&&&

 

Bu site içerisindeki bilgileri; hukuki açıdan merak ettiğiniz konulara veya günlük yaşamda karşılaştığınız hukuki ihtilafların çözümü için sormak istediğiniz sorulara ilişkin cevapları, bir nebze olsun içerdiğini düşünerek sizlerle paylaşmak istedik.. Şayet bu bilgilerle sizlere az da olsa faydalı olup, hizmet edebiliyorsak ne mutlu bizlere.. Sizlerin varlığı ve her türlü eleştirileri bizler için her zaman "güç kaynağı" olmuştur..
&&&

 


"Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" diyen Hz. Ali'nin (R.A.) tüm insanlığa armağan ettiği bu sözü üzerine, söylenecek söz var mıdır?

&&&

Hukukun; insan yaşamının beşikten mezara ayrılmaz parçası olması bir yana, toplumun her katmanında ister bireysel, ister kurumsal herkese gerekli olacağı gerçeğini de asla ama asla unutmamalıyız.. Ayrıca; hukuku hiçe sayanların dahi, bir gün mutlaka hukuka sığınmak zorunda kaldıkları, asırlardır tarih  yaprakları içerisinde yer almaktadır..

&&&

 

Bir husus kamuoyu tarafından iyi bilinmelidir ki; karar verme merciinde bulunan hakim ve savcılar; istikrarlı ve adil karar vermek ve verilen kararın gerekçesine bağlı kalmak, haklarında karar verilenler de verilen karara uymak sureti ile hukuka ve hukuk devletine saygı göstermek zorundadırlar.. Hukuk devleti ile keyfilik arasındaki en önemli fark, kararların gerekçeli olması, karar mercii'nde olanların gerekçe ile kendilerini bağlı hissetmesi, kararların istikrarlı olması, itiraz veya temyiz mercii ile süresinin terettüde yer bırakmayacak şekilde karar metninde gösterilmesinin gerekliliğidir.. Keza;  kararların hukuka, mevzuata aykrı olduğunu belirtmek; karara saygısızlık anlamında değildir.

&&&

 

 

Bir ülkede hukukun kalitesini gösteren en iyi üç kriter, hukuki mevzuatın netliği, davaların makul sürede bitirilmesi ve verilen kararların aleniliğidir.. İçtihatların; hukukî ömrünün çok kısa, zaman zaman da çelişkili olması, kamuoyu ile hiç paylaşılamaması veya geç paylaşılması, ya da istenilen içtihatların kamuoyuna açıklanmasının yanında; davaların yıllarca sürmesi bu konuda hukukçuların daha çok çaba göstemesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.