• Ankara Avukatlık Bürosu

    AG Hukuk ve Danışmanlık

  • Ankara Avukatlık Bürosu

    AG Hukuk ve Danışmanlık

AG Hukuk Bürosu

1970 yılında doğan Birsen Elmas, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ın Turhal ilçesinde tamamladıktan sonra eğitimine Ankara Maliye Meslek Lisesi’nde devam etmiş, bu eğitimin ardından 31.08.1987 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başlamıştır.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine de başlayan Elmas; 1991 yılında fakülteden mezun olmuş, adli yargı hakimlik sınavını kazanması üzerine, Maliye Bakanlığındaki görevinden ayrılarak Kasım 1992 yılında hakimlik stajına başlamış, iki yıllık staj süresinin ardından sırasıyla Artvin (Merkez), Adıyaman (Gerger) ve Yozgat (Şefaatli) hakimi olarak görev yaptıktan sonra 2002 yılında Yargıtay Tetkik Hakimi olarak atanmıştır.

2002-2015 yılları arasında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde tetkik hakimi olarak görev yapan Elmas, Mayıs 2016 yılında hakimlik görevinden emekliye ayrılmıştır.

Av. Birsen Elmas Tarafından 2016 yılında Ankara’da kurulan A&G Hukuk Bürosu alanında uzman kişilerden oluşan ekibiyle ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, banka ve finans hukuku, vergi hukuku, idare hukuku, fikri mülkiyet hukuku, aile hukuku, sigorta hukuku, ticaret hukuku, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iflas ve konkordato hukuku, banka ve finans hukuku, miras hukuku, gayrimenkul ve kira hukuku, iş hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir. 

Faaliyet Alanları

Ticaret Hukuku, tacirler ve ticari işlemlerle ilgili özel hukuk dalıdır.

Şirketler hukuku, tacirler ve ticari işlemlerle ilgili özel hukuk dalıdır.

İki veya daha fazla tarafın karşılıklı edimler üstlenerek bir hukuki ilişki kurmalarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Borçlarını ödeyemez duruma gelen tacir ve şirketlerin mali durumlarını düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Banka ve finans hukuku, bankaların ve diğer finansal kuruluşların faaliyetlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Bir kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku, taşınmaz malların mülkiyetini, alım satımını, kiralanmasını ve diğer işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş sözleşmesi, ücret, izinler, tazminat gibi konuları kapsar.

Eser ve buluş gibi fikir ürünlerinin korunmasını sağlayan ve bu ürünlerden doğan hakları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Sigorta hukuku, sigorta sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Deniz taşımacılığı ile ilgili ticari işlemleri ve deniz taşımacılığında kullanılan araçları düzenleyen bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku, kamusal faaliyetleri ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku, devletin kamu hizmetlerini finanse etmek için gelir elde ettiği vergileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Uyuşmazlık çözümü, taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkları barışçıl yollarla sonlandırmaya yönelik bir dizi yöntem ve süreci kapsar.

Bir kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığının kimlere ve ne şekilde intikal edeceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Yazı ve Makaleler

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Şirketler Hukuku Nedir? Şirketler hukuku, ticari işletmelerin kuruluşu,...

Daha Fazla

Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilen Kurum ve Kuruluşlar